Occupy Directory

A public listing of occupation sites built by and for the Occupy movement.
Occupy Ruse, Окупирай Русе

Contact Info

Freedom Square
7000 Ruse
  Ruse
Bulgaria

Occupy Ruse (Окупирай Русе)

Ruse BG
Close Comments

Suggest an Edit

Show previous suggestions

Previously Suggested Edit(s)

Andy
Comment: 

Location

Freedom Square, Ruse, Bulgaria, 7000 Ruse, Bulgaria

About

http://www.occupytogether.org/

http://www.meetup.com/occupytogether/Ruse-BG/

Description

http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_movement

http://en.wikipedia.org/wiki/We_are_the_99%25

http://en.wikipedia.org/wiki/15_October_2011_global_protests

Mission

Скромен призив за действие

Това изявление е наше и на всеки, който ще застане зад него. Представлявайки себе си (не движението, като цяло), ние отправяме този апел за революция. Искаме свобода за всички, независимо от тяхната принадлежност и идентичност, независимо от расата и цвета на кожата, защото всички сме хора и друга причина не е нужна! Тази свобода е отнета от хората и бива подтисната, когато се борим за нея.

Парите са превзели политиката, а истината е, че парите винаги са били част от всяка политическа система. Система, която се базира на „имащи” и „нямащи”, където неравенството е вродено, неизбежно довежда до ситуация, в която "имащите" управляват останалата част, било то с меч или валута. Ние искаме промяна в системата, която да игнорира причините за това неравенство. Някои веднага биха обвинили световната банка или МВФ, но политиката е била подвластна на богатите, много преди тяхното основаване.

Ние обръщаме внимание на фактите – дори бизнесмените с бели якички да нямат пряко участие в политиката, те пак контролират обществото. Те запазват икономическия си контрол, независимо от управляващата партия, което им позволява, чрез корупция и лобизъм да упражняват политическа власт. Много от "народните" представители отдавна са забравили функциите си и представляват само частни интереси, които им гарантират икономическа изгода.

Ние трябва да върнем свободата, която беше отнета от хората – заедно. Независимо от расата, цвета на кожата и принадлежността.

Ако сте съгласни, че свободата е правото на общуване, правото на живот, правото на съществуване, правото на свободно придвижване, правото да обичаш, правото да правиш каквото желаеш, без намеса при избора, тогава може би сте един от нас.

Ако вие сте съгласни, че управляващите, било то политици или бизнесмени нямат право да действат, като надзиратели и господари и че всички хора имат право на демократичен глас във вземането на решения, тогава може би сте един от нас. И ДА ние говорим от стругарите до мениджърите, от чиновниците до министрите, от кантонерите до началниците, от най-ниското до най-високото ниво на йерархията – за нас всички имат право на демократичен глас във вземането на решения. Ако сте съгласни, че силата не дава право да се погазват човешките права и ако сте съгласни, че парите и властта не дават право на собственост върху човешкият живот, тогава може би сте един от нас.

Ако сте съгласни, че управляващата класа – политици и бизнесмени – са двете страни на една и съща подтисническа система за контрол, че масмедиите само прикриват тази система и манипулират нещата изправяйки хора срещу хора с цел запазването на властта, тогава може би сте един от нас.

Ако сте един от нас – ние ви призоваваме да действате.

  1. Ние ви призоваваме да протестирате мирно, но активно в градовете. Тези, които вече протестират, да се разрастват, да се организират и да повишат осъзнаването по места, където протести все още няма. Ние ви призоваваме да се събирате в демократични асамблеи и комитети и заедно да прекъснем функционирането на порочната система.
  2. Ние призоваваме всички хора не само да стачкуват, но да окупират работните си места заедно и да наложат демократично управление 1 човек = 1 глас. Ние призоваваме учащите и учителите да работят заедно и да се учат на демокрация, едни други. Да окупират класните стаи и аулите и да освобождават умовете заедно.
  3. Ние призоваваме безработните към доброволческа дейност, да се учат и да учат другите, да използват уменията си в подкрепа на окупаторите.
  4. Ние призоваваме организирането на събирания във всеки град, на всеки обществен площад, във всяка община.
  5. Ние призоваваме за окупирането и използването на изоставени сгради и земи, на всички изоставени имоти от хората и за всяка група хора, които ще ги използват и организират.

Призоваваме за революция в ума, както и в системата.

Inga Jensen
Comment: 

Added
7000 Ruse to street address
Occupy Together Ruse Link
Mission (in Bulgarian) to Description
"justanothersoul" to facebook links
Did not add general Occupy URLs as they did not pertain directly to Bulgaria or Ruse

map marking the location of Occupy Ruse (Окупирай Русе)

Скромен призив за действие

Това изявление е наше и на всеки, който ще застане зад него. Представлявайки себе си (не движението, като цяло), ние отправяме този апел за революция. Искаме свобода за всички, независимо от тяхната принадлежност и идентичност, независимо от расата и цвета на кожата, защото всички сме хора и друга причина не е нужна! Тази свобода е отнета от хората и бива подтисната, когато се борим за нея.

Парите са превзели политиката, а истината е, че парите винаги са били част от всяка политическа система. Система, която се базира на „имащи” и „нямащи”, където неравенството е вродено, неизбежно довежда до ситуация, в която "имащите" управляват останалата част, било то с меч или валута. Ние искаме промяна в системата, която да игнорира причините за това неравенство. Някои веднага биха обвинили световната банка или МВФ, но политиката е била подвластна на богатите, много преди тяхното основаване.

Ние обръщаме внимание на фактите – дори бизнесмените с бели якички да нямат пряко участие в политиката, те пак контролират обществото. Те запазват икономическия си контрол, независимо от управляващата партия, което им позволява, чрез корупция и лобизъм да упражняват политическа власт. Много от "народните" представители отдавна са забравили функциите си и представляват само частни интереси, които им гарантират икономическа изгода.

Ние трябва да върнем свободата, която беше отнета от хората – заедно. Независимо от расата, цвета на кожата и принадлежността.

Ако сте съгласни, че свободата е правото на общуване, правото на живот, правото на съществуване, правото на свободно придвижване, правото да обичаш, правото да правиш каквото желаеш, без намеса при избора, тогава може би сте един от нас.

Ако вие сте съгласни, че управляващите, било то политици или бизнесмени нямат право да действат, като надзиратели и господари и че всички хора имат право на демократичен глас във вземането на решения, тогава може би сте един от нас. И ДА ние говорим от стругарите до мениджърите, от чиновниците до министрите, от кантонерите до началниците, от най-ниското до най-високото ниво на йерархията – за нас всички имат право на демократичен глас във вземането на решения. Ако сте съгласни, че силата не дава право да се погазват човешките права и ако сте съгласни, че парите и властта не дават право на собственост върху човешкият живот, тогава може би сте един от нас.

Ако сте съгласни, че управляващата класа – политици и бизнесмени – са двете страни на една и съща подтисническа система за контрол, че масмедиите само прикриват тази система и манипулират нещата изправяйки хора срещу хора с цел запазването на властта, тогава може би сте един от нас.

Ако сте един от нас – ние ви призоваваме да действате.

  1. Ние ви призоваваме да протестирате мирно, но активно в градовете. Тези, които вече протестират, да се разрастват, да се организират и да повишат осъзнаването по места, където протести все още няма. Ние ви призоваваме да се събирате в демократични асамблеи и комитети и заедно да прекъснем функционирането на порочната система.
  2. Ние призоваваме всички хора не само да стачкуват, но да окупират работните си места заедно и да наложат демократично управление 1 човек = 1 глас. Ние призоваваме учащите и учителите да работят заедно и да се учат на демокрация, едни други. Да окупират класните стаи и аулите и да освобождават умовете заедно.
  3. Ние призоваваме безработните към доброволческа дейност, да се учат и да учат другите, да използват уменията си в подкрепа на окупаторите.
  4. Ние призоваваме организирането на събирания във всеки град, на всеки обществен площад, във всяка община.
  5. Ние призоваваме за окупирането и използването на изоставени сгради и земи, на всички изоставени имоти от хората и за всяка група хора, които ще ги използват и организират.

Призоваваме за революция в ума, както и в системата.